>  >  >  > آموزش تغییر تصویر پس زمینه

آموزش تغییر تصویر پس زمینه

تغییر تصویر زمینه iPad خود، هر دو بر روی صفحه قفل و صفحه اصلی آسان است. به تنظیمات بروید، روی «تصاویر پس زمینه» ضربه بزنید و سپس روی «انتخاب یک تصویر زمینه جدید» ضربه بزنید. شما می توانید از یک انتخاب از تصاویر پس زمینه خود اپل، با تصاویر پس زمینه ‘پویا’ در حال حرکت به آرامی در پس زمینه، و یا برای عکس ازلیست عکس خودمرور کنید.

هنگامی که تصویر زمینه مورد نظرتان را پیدا کردید، روی آن ضربه بزنید تا پیش نمایش تصویر زمینه صفحه قفل را نشان دهد. از اینجا میتوانید پیش نمایش تصویر زمینه تصویر خود را ببینید و همچنین مشخص کنید که آیا می خواهید آن را به عنوان تصویر زمینه ی کلی تنظیم کنید یا اگر به طور خاص برای قفل یا صفحه اصلی آن را می خواهید.

1397/8/9 23:47:378 آبان 1397 |آموزش آیپد|

نظر بگذارید