>  >  >  > اموزش ساختن آهنگ های زنگ برای آیفون

اموزش ساختن آهنگ های زنگ برای آیفون

شما می توانید آهنگ های زنگ برای آی فون خود را بر اساس هر آهنگ موسیقی در لیست iTunes خود ایجاد کنید. ما در اینجا این عمق را مورد بررسی قرار دادیم، اما برای خلاصه کردن: یک نسخه تکراری کوتاه و 30 ثانیه ای از آهنگ ایجاد کنید؛ تبدیل نوع فایل این آهنگ از .m4a به .m4r؛ دوباره آهنگ را به iTunes وارد کنید.

با این حال، بهتر است آهنگ های منحصر به فرد آیفون خود را از تولیدات صوتی خود ایجاد کنید، و این به خصوص اگر شما کار خلاقانه خود را در iPhone انجام دهید، بسیار مفید است. یک آهنگ 30 ثانیه ای در GarageBand ایجاد کنید به گزینه های اشتراک بروید و آهنگ زنگ را انتخاب کنید سپس آن را به یک تماس یا اطلاع رسانی اختصاص دهید.

1397/8/9 22:34:408 آبان 1397 |آموزش آیفون|

نظر بگذارید